IV Niedziela Wielkiego Postu nazywana Niedzielą Lætare

IV Niedziela Wielkiego Postu nazywana jest niedzielą Lætare. To łacińskie słowo oznacza „Cieszcie się” i rozpoczyna antyfonę na wejście.

Introitus  – LAETARE- Dominica IV. in Quadragesima

Antyfona na IV Niedzielę Wielkiego Postu -Leatare . „Raduj się, Jerozolimo,…”

Introit
Iz 66, 10-11; Ps 121,1

Dominica IV in Quadragesima - Missa 'Laetare_tlm-md.blogspot.com

Z listu św. Pawła do Galatów:

Bracia:  Napisane jest, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Lecz ten, który był z niewolnicy, według ciała się narodził, a który z wolnej, dzięki obietnicy.

A jest to powiedziane przez alegorię:

Są bowiem dwa przymierza. Jedno z góry Synaj, rodzące niewolę: i to wyobraża Agar. Bo Synaj jest górą w Arabii i ma łączność z teraźniejszym Jeruzalem, będącym w niewoli z synami swymi.  — Ale Jeruzalem górne wolne jest i ono jest matką naszą.

Napisane jest bowiem: — Wesel się niepłodna, która nie rodzisz, wołaj i wykrzykuj, która nie znasz bólu rodzenia, bo daleko więcej dzieci u tej, która była opuszczona, niż u tej, która ma męża.

A my bracia, na wzór Izaaka jesteśmy synami obietnicy. Ale jak wtedy ten, który się urodził według ciała, prześladował tego, który był według ducha, tak i teraz.

Cóż bowiem powiada Pismo: — Wyrzuć niewolnicę i syna jej, bo nie będzie dziedzicem syn niewolnicy z synem wolnej.

Przeto, bracia, nie jesteśmy synami niewolnicy, ale wolnej. Którą to wolnością Chrystus nas obdarował.

(Ga 4, 22-31)

https://forumdlazycia.wordpress.com/2019/03/31/iv-niedziela-wielkiego-postu-nazywana-niedziela-laetare/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s