Papieskie wyznanie wiary w Liber Diurnus

31 stycznia – wspomnienie św. Jana Bosko

Z okazji dzisiejszego wspomnienia św.Jana Bosko przypominam:

Ks. Bosko o Mszy Świętej

Don Bosco o islamie

Don Bosco o judaizmie rabinicznym

a wszystkim wiernym synom duchowym św. Jana Bosko nieustannej opieki ich godnego patrona życzę.

PS Z cytowanego wyżej dziełka o protestantach:

“Nieszczęśni protestanci! Mogą co najwyżej prześledzić ciąg pasterzy do Kalwina czy Lutra, tam odnajdują łańcuch zerwany i przerwany a jeśli pragną sięgnąć dalej muszą powrócić do Kościoła Katolickiego albo będą kroczyć w ciemnościach.”

https://nondraco.wordpress.com/2019/01/31/31-stycznia-wspomnienie-sw-jana-bosko/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s