Francesco Salviati, Niedowiarstwo św. Tomasza (1543-47) / Francesco de’ Rossi (Francesco Salviati)The Louvre Domena publiczna

Introitus: Quasi modo geniti infantes – Dominica in Albis

 Wg tradycyjnego kalendarza pełna nazwa dzisiejszej Niedzieli brzmi: „Niedziela po zdjęciu białych szat”.

Nowoochrzczeni   pierwszy  raz przychodzili do Kościoła w zwykłym odzieniu  i zajmowali miejsca wśród innych wiernych.

Z listu św. Jana Apostoła; (J 20, 19-31)

Gdy więc był wieczór owego dnia,  pierwszego w tygodniu,  a drzwi były zamknięte,  gdzie  uczniowie  byli  zgromadzeni  z  obawy  przed żydami, przyszedł   Jezus,   i   stanął   pośrodku,   rzekł   im: »Pokój wam«. A to rzekłszy, pokazał im ręce i  bok.  Uradowali się  tedy uczniowie,  ujrzawszy Pana.  Rzekł im więc znowu: »Pokój wam. Jako mię posłał Ojciec, i Ja was posyłam«.

To   powiedziawszy,  tchnął   na  nich,  i  rzekł  im: »Weźmijcie Ducha Świętego; którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone,  a  którym   zatrzymacie, są zatrzymane«.

Tomasz   zaś,   jeden  z  dwunastu, którego zwią Didymus,  nie był z nimi, kiedy przyszedł  Jezus.   Mówili mu więc inni uczniowie:  »Widzieliśmy   Pana«.  Ale  on im rzekł:  »Jeśli   nie   ujrzę   w   ręku   Jego  przebicia gwoździ, a nie włożę palca mego na miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej w bok Jego, nie uwierzę«.

A po ośmiu dniach byli znów uczniowie jego w domu,  i  Tomasz z nimi.  Przyszedł Jezus drzwiami zamkniętymi, i stanął w pośrodku, i rzekł: » Pokój wam!« Potem rzekł Tomaszowi: »Włóż tu palec twój, i oglądaj ręce moje, i wyciągnij   rękę   twoją,  i włóż   w   bok   mój;   a nie  bądź   niewierny,   ale  wierny«. Odpowiedział Tomasz,  i  rzekł mu:  »Pan  mój  i  Bóg  mój!»  Powiedział mu Jezus: »Dlatego  żeś  mię  ujrzał,   Tomaszu,  uwierzyłeś; błogosławieni, którzy nie widzieli,  a  uwierzyli«.

I   wiele   też innych znaków uczynił Jezus przed oczyma uczniów swoich, które  nie są zapisane w tej księdze.

A  te są napisane, — abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem Synem Bożym; i żebyście wierząc, życie mieli w Imię Jego.

——–

Niedziela Przewodnia

Niedziela zamykająca Oktawę Wielkiej Nocy, zwana w Tradycji Kościoła Niedzielą Białą, lub też Niedzielą Przewodnią – pierwsza niedziela po Wielkanocy. Wg tradycyjnego kalendarza pełna nazwa dzisiejszej Niedzieli brzmi: — „niedziela po zdjęciu białych szat”. Nowo   ochrzczeni   w Wielką Sobotę czasie Wigilii Wielkanocnej, chodzący przez tydzień w białych szatach, po pierwszy  raz przychodzili do Kościoła w zwykłym odzieniu  i zajmowali miejsca wśród innych wiernych.

Wg   nowego   kalendarza   jest   to   druga   Niedziela   Wielkanocna,    —   od  30 kwietnia 2000-go roku decyzją Jana Pawła II Święto Bożego Miłosierdzia.

 Dochowajmy wierności przyrzeczeniom złożonym  na  Chrzcie Świętym  i   odnowionym w czasie Wigilii Wielkanocnej.

————————————————————

Cyt. Ewangelii: Biblia wg O. Jakuba Wujka SJ, Wyd. III, 1962

Opr. m.jasińska

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s