Różaniec Drogi Krzyżowej – Zapomniane Nabożeństwo Wielkopostne

Hans Multscher (1400–1467), Chrystus przed Piłatem,

Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale to dwa najbardziej znane w Polsce Nabożeństwa, w czasie których wierni rozważają Mękę i Śmierć Pana Jezusa.

Są jednak i inne – równie piękne i dające możliwość otrzymania odpustu zupełnego.

Należy do nich m.in. Koronka Drogi Krzyżowej.

Początków modlitwy należy szukać we Włoszech w XIX wieku.

Służebnica Boża Luigia Borgiotti, wielka czcicielka Męki Pana Jezusa, otrzymała objawienie w kaplicy Księży Misjonarzy w Turynie. — Gdy Luigia klęczała przed Krzyżem i modliła się żarliwie, ukrzyżowany Chrystus powiedział do niej: 

— „Ty jesteś ” Luigia od Krzyża”.

Biczowany, przywiązany do słupa Pan Jezus mówił do niej

— „Kocham cię tak bardzo!”.

To właśnie zdarzenie zainspirowało Luigię Borgiotti do ułożenia nowej modlitwy — Koronki,   która   miała   ułatwić  wszystkim wiernym odprawianie Nabożeństwa do Męki Pana Jezusa.

Luigia Borgiotti zwróciła się z prośbą do papieża Piusa IX, — aby wszystkim odmawiającym Koronkę Drogi Krzyżowej przyznał przywileje odpustowe, które otrzymują wszyscy odprawiający to Nabożeństwo w kościołach.

Zadanie rozpowszechniania Nabożeństwa Ojciec Święty powierzył księżom misjonarzom oraz dyrektorom i zelatorom Arcybractwa Konania Pana Jezusa.

Także papież Pius X 4 kwietnia 1906 roku zatwierdził modlitwę.

Nadał on bullą z 2 listopada 1906 roku wszystkim księżom misjonarzom władzę łączenia z tą Koronką odpustów związanych z Drogą Krzyżową.

Jak odmawia się Koronkę Drogi Krzyżowej?

Koronka Drogi Krzyżowej składa się z krzyżyka, 1 medalika na łączeniu, 14 medalików odpowiadających stacjom Drogi Krzyżowej oraz 51 koralików.

Na pierwszych trzech koralikach — między medalikiem łączeniowym, a pierwszą   stacją   Drogi Krzyżowej odmawia się na cześć konania Pana Jezusa: Ojcze nasz…, Zdrowaś, Maryjo…, Chwała Ojcu...

Na każdym z 14 medalików stacji Drogi Krzyżowej prowadzi się odpowiednie rozważanie,   — a po każdym medaliku na trzech koralikach odmawia się: Ojcze nasz…, Zdrowaś, Maryjo…, Chwała Ojcu...

Na koniec odmawia się sześć razy: Ojcze nasz…, Zdrowaś, Maryjo…, Chwała Ojcu…

Pięć pierwszych cząstek odmawia się na pamiątkę Pięciu Ran Pana Jezusa, a szósty w intencjach Ojca Świętego.

___________________________

Za: http://www.pch24.pl/zapomniane-nabozenstwo-wielkopostne-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s