Uroczyste poświęcenie gromnic – 2 lutego

[…] „ Uroczyste poświęcenie gromnic ma miejsce przed Mszą świętą. Kapłan ubrany w stułę i kapę koloru fioletowego odmawia przy ołtarzu pięć modlitw, które tłumaczą nam symbolikę świec.

Wierni zatem powinni wiedzieć, że poświęcone gromnice nie tylko obnosić mają w procesji, lecz z uszanowaniem przechowywać je po domach swoich i z wiarą korzystać z tego sakramentalium.

Gromnice zapala się m.in. przy łożu umierających, na pamiątkę nieśmiertelności wysłużonej przez Chrystusa i jako widomy znak szczególnej opieki Najświętszej Maryi Panny.

Po pięciu modlitwach kapłan skrapia wodą święconą i okadza świece, które następnie wręcza wiernym. Podczas rozdawania świec śpiewa się kantyk Symeona, przeplatany antyfoną „Lumen ad revelationem gentium, et gloriam plebis tuae Israel”? („Światłość na objawienie narodom i chwałę ludu izraelskiego”?). Po rozdaniu świec następuje modlitwa, a potem rusza procesja.

W jej trakcie wszyscy niosą zapalone świece, a chór śpiewa antyfonę „Adorna thalamum tuum Sion” 

(Ona bowiem jest bramą niebieską: — Ona nosi Króla chwały nowej światłości. Ona pozostaje niepokalaną Panną, piastując na swych matczynych rękach Syna, Który zrodzony z Ojca, pierwej nim stworzona jest jutrzenka i Którego przyjmując na swe łono, Symeon prorokował narodom, iż On jest Panem życia i śmierci, a także Zbawicielem świata”).

Druga antyfona wyjęta jest z Ewangelii św. Łukasza (2, 26–29), opowiadającej o tajemniczym spotkaniu starca Symeona z Dzięciątkiem Jezus w jerozolimskiej świątyni:

„Symeon otrzymał zapowiedź od Ducha świętego, iż nie umrze dopóki by nie oglądał Chrystusa Pańskiego:

— a gdy wnosili Dzieciątko do świątyni, wziął je na ręce swoje i błogosławił Boga mówiąc: Teraz puszczasz sługę Twego, Panie, w pokoju”.

Przy wejściu do kościoła śpiewa się następujące responsorium:

„Złożyli za Niego ofiarę Panu: parę synogarlic albo dwa gołębie, jako napisano jest w zakonie Pańskim. Gdy się wypełniły dni oczyszczenia Maryi według zakonu Mojżeszowego, przynieśli Jezusa do Jeruzalem, aby Go przedstawić Panu”.” […]

_______________________________

Źródło; – Forum Tradycji Katolickiej – fora.pl

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s