Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – Giotto di Bondone

giotto_di_bondone_-_no-_19_scenes_from_the_life_of_christ_-_3-_presentation_of_christ_at_the_temple_-_wga09197Ofiarowanie   Pana Jezusa w świątyni – fresk autorstwa Giotto di Bondone namalowany ok. 1305 roku dla Kaplicy Scrovegnich w Padwie.

Jeden z 40 fresków namalowanych przez Giotta w Kaplicy Scrovegnich należący do cyklu scen przedstawiających życie Joachima i Anny, Najświętszej Panny Marii oraz Chrystusa.

Historia rodziców Marii i Jej samej pochodziła głównie z trzynastowiecznej Złotej legendy autorstwa Jakuba de Voragine’a  — oraz z Protoewangelii Jakuba z II wieku.

Fresk przedstawia motyw ofiarowania Jezusa w świątyni. Według tradycji żydowskiej, każde nowo narodzone dziecko powinno być oczyszczone w rytualnej kąpieli. Zgodnie więc z tradycją, ósmego dnia św.Józef zaniósł do świątyni Syna:

— Ósmego zaś dnia przyniósł Dzieciątko do świątyni Pańskiej. Kiedy Dzieciątko zostało obrzezane, złożyli w ofierze za Nie parę synogarlic i dwa młode gołąbki.

W świątyni zaś był mąż Boży, prorok, i człowiek sprawiedliwy, imieniem Symeon, który liczył sto dwanaście lat. Otrzymał on zapowiedź od Boga, że nie umrze, zanim nie zobaczy Chrystusa, Syna Bożego w ciele.

Kiedy   więc   ujrzał   Dzieciątko,   zawołał   głosem   wielkim   mówiąc:   —   „Bóg   nawiedził   lud   swój   i   wypełnił   obietnicę   swoją” (Prot.EwJk 15 408-409)

Spotkanie ze starcem Symeonem opisane zostało w Ewangelii  św. Łukasza.

Po   lewej   stronie, artysta umieścił  św. Józefa i Najświętszą Marię Pannę. Św. Józef trzyma jeszcze gołębie w ręku. Najświętsza Maria Panna ma wyciągnięte ręce ku Symeona i prawdopodobnie właśnie przekazała Jezusa w ręce starca.

Za Symeonem stoi prorokini Anna. Została przedstawiona jako stara przygarbiona kobieta ze zmęczoną, zaznaczoną bruzdami twarzą. Nad postaciami, — po prawej stronie, — widać Anioła trzymającego gałązkę trójlistnej koniczyny, będącej symbolem Trójcy.

Wydarzenia rozgrywają się przed budynkiem świątyni ze spiralnymi kolumnami. — Podobna architektura została wykorzystana we fresku Wypędzenie Joachima z świątyni i w Ofiarowanie Maryi w świątyni. /pl.wikipedia.org

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s